IMG 20161126 092428W dniu 26.11.2016r. odbyło się w szkole wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie  Elektromechanik pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Świadectwa otrzymują słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych bezpłatnie przez ZSKU Rzeszów, we współpracy z CKP Rzeszów ( w zakresie zajęć praktycznych) po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez OKE Kraków. Egzamin ten odbył się w Rzeszowie w wymienionych wyżej ośrodkach. Do egzaminu podeszło 13 słuchaczy, zdało z bardzo wysokimi wynikami 11. Na zdjęciu słuchacz, który uzyskał najwyższy wynik egzaminu: 90% z części pisemnej i 98% z części praktycznej. Gratulujemy takiego wyniku ! Składamy również gratulacje pozostałym uczestnikom kursu za wytrwałość w nauce i pracy oraz za wyniki.

 

Podziękowania należą się również nauczycielom Zajęć teoretycznych i praktycznych za tak dobre przygotowanie słuchaczy do egzaminu.
Zapraszamy chętnych do zapisywania się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane przez ZSKU Rzeszów (szczegóły na stronie szkoły).

IMG 20161126 092446