PROJEKTY   UNIJNE   REALIZOWANE  W  ZESPOLE  SZKÓŁ  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO 

W ZSKU realizowane są projekty unijne o różnorodnej tematyce. Od 2007 do 2014 roku zrealizowano siedem projektów na łączną kwotę 1137013,36. Szkoła pozyskała fundusze z takich programów jak:POKL i Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci. W ramach POKL, dofinansowanego z EFS, zrealizowane zostały następujące projekty:

"WAGARY  ZE  SZTUKĄ",

"GEODECI SZANSĄ NA EURO 2012",

"NOWOCZESNE BUDOWANIE TO MOBILNOŚĆ I UZNANIE",

" EUROPEJSKIE GOTOWANIE".

 

 

W ramach programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE-LEONARDO DA VINCI:

"Koniec z budową kamienia na kamień-zastosowanie nowych technologii w budownictwie",

"Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie",

"Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim  gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa    zawodowego".

Dzięki pozyskanym dotacjom uczniowie naszej szkoły nieodpłatnie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach dodatkowych rozwijających ich umiejętności, w ciekawych i inspirujących wycieczkach oraz w stażach zagranicznych. Ponadto dzięki funduszom unijnym zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, który znacznie usprawnił nam pracę dydaktyczną.

Od 2012 roku nasza szkoła została objęta projektem systemowym "Podkarpacie stawia na zawodowców". Młodzież dzięki realizacji projektu uczestniczyła w warsztatach z autoprezentacji, odbyła staże branżowe w firmach oraz ukończyła różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne w tym: obsługi wózka widłowego, spawania metodą TIG/MAG, spawania gazowego, operatora koparko ładowarki, budownictwa energooszczędnego i odnawialnych źródeł energii, projektowania CAD/CAM.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła około 100 000 złotych.

Obecnie czekamy na wyniki konkursu organizowanego w ramach programu ERASMUS PLUS-EDUKACJA SZKOLNA. Nasza szkoła ubiega się o dofinansowanie szkoleń z zakresu: języka angielskiego, nowoczesnych metod nauczania i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych dla kadry ZSKU. Szkolenia te będą odbywać się za granicą.

inf. Andżelika Pytlos