Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości i aneksów lub informacji o wynikach

30.06.2015r. (wtorek)
od godziny 800

dla uczniów szkół młodzieżowych w sekretariacie szkól młodzieżowych proszę się zgłosić z dokumentem tożsamości

Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym.
do 7.07.2015r.

Do pobrania:
Pobierz plik (zal_L_18b_sierpień 2015.docx)zał.18b[Wniosek o egzamin poprawkowy sierpień 2015 - stara formuła]17 kB
Pobierz plik (zal_L_18a_sierpień_2015.docx)zał.18a[Wniosek o egzamin poprawkowy sierpień 2015 - nowa formuła]17 kB