mon proobronnePrzy wsparciu żołnierzy z 1 Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich młodzież klas mundurowych X LO w Rzeszowie

X LO w Rzeszowie
 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego szkoliła się wraz z kompanią A NSR. 19 lutego 2016 r. żołnierze wraz z uczniami realizowali na garnizonowym ośrodku szkolenia "Staroniwa" zagadnienia z taktyki. Tematem zajęć było "Działanie jako bojowy patrol rozpoznawczy. Organizacja i prowadzenie zasadzki".

Wspólne manewry były częścią zagadnień realizowanych przez kompanię A Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie. W ćwiczeniach brało udział ponad 150 uczestników. Po ponad 6 godzinach intensywnego szkolenia uczniowie wzbogaceni o kolejne doświadczenie z zakresu kształcenia podstawowego wrócili do domu. Wspólne zajęcia zaowocowały pogłębieniem wiedzy na tematy ogólnowojskowe jak i również związane bezpośrednio z Narodowymi Siłami Rezerwowymi. Artykuł https://www.facebook.com/proobronni/

https://www.facebook.com/proobronni/

fb mon 1