gospodarakPKPRZESZÓW. Przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego powstanie tor kolejowy. W tym roku wystartują tam dwie kolejne specjalności kolejowe.

Będą to technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego. W szkole od września trwa już nauka na specjalności technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Kształci się na niej 23 uczniów. Przymierzając się do uruchomienia kolejnych specjalności, szkołę czeka sporo inwestycji. Powstać mają pracownie: elektryczna wraz z zapleczem, automatyki i elektroniki, urządzeń sterowania ruchem i łączności, infrastruktury kolejowej, miernictwa i materiałoznawstwa budowlanego. Przy szkole pojawi się wreszcie także... tor kolejowy, szeroki na 1435 mm i długi około 60 m. Będzie miał dwa rozjazdy i 5-komorowy sygnalizator świetlny. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został rozstrzygnięty jeszcze w styczniu tego roku.


Szkoła ściśle współpracuje z PKP PLK, która uczniom funduje stypendia. Pierwsze powinny trafić do uczniów już w lutym.
Jak informuje szkoła, zainteresowanie kolejowymi specjalnościami jest bardzo duże. Interesuje się nimi nie tylko młodzież z Rzeszowa, ale także z terenów, które miały kiedyś spore tradycje kolejowe.

Artykuł z http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/14267/klasy-kolejowe-w-rzeszowskim-technikum