W Rzeszowie uczczono Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie X LO czynnie uczestniczyli w uroczystościach.

zol wykl 2016

  Mieszkańcy Rzeszowa wraz z przedstawicielami władz samorządowych, mundurowych, członkami organizacji i związków kombatanckich w asyście I Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przemaszerowali z kościoła farnego pod pomnik Żołnierzy Wyklętych umieszczony obok ronda u zbiegu ulic Łukasza Cieplińskiego i Moniuszki. Tam z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych oddali hołd poległym przypominając ich niezłomność i heroiczną walkę w czasach stalinowskich o wolną Polskę. Przypomnieli również o pochodzących z Podkarpacia żołnierzach, którzy nie godzili się na narzucony w Jałcie porządek i zbrojnie walczyli przeciw sowieckiemu okupantowi. Kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych złożyli między innymi Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski, prezydent Rzeszowa, prezes rzeszowskiego oddziału IPN-u, przedstawiciele światowego Związku Armii Krajowej, politycy oraz rodziny pomordowanych żołnierzy.

Artykuł z NOWINY24.pl http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/art/9453045,w-rzeszowie-oddali-hold-zolnierzom-wykletym-zdjecia,id,t.html

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/art/9453045,w-rzeszowie-oddali-hold-zolnierzom-wykletym-zdjecia,id,t.html