o94Okręgowa XXIX edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Rzeszowie.

W dniu 5 marca 2016 r. w 12 okręgach w Polsce odbyły się zawody okręgowe XXIX Olimpiady Wiedzy I Umiejętności Budowlanych. Organizatorami olimpiady w naszym okręgu, obejmującym głównie województwo podkarpackie są: Komitet Okręgowy Olimpiady, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, która to placówka po raz 19 gościła uczestników tej olimpiady. W zawodach wzięło udział 79 uczniów z 21 szkół kształcących na poziomie technika w zawodach o profilu budowlanym, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczniowie przez 4 godziny rozwiązywali zadania opracowane przez Radę Naukową olimpiady z zakresu organizacji budowy, materiałoznawstwa, konstrukcji budowlanych, projektowania, technologii w budownictwie, stereometrii itp. Zakodowane prace uczniów oceniał Zespół Oceniający Centralnego Jury Olimpiady, składający się z pracowników naukowych Wydziału B. I. Ś i A Politechniki Rzeszowskiej pod przewodnictwem dr hab. inż. Lecha Lichłaia, prof. P. Rz. Zakodowane wyniki i prace uczniów z całej Polski zostały poddane weryfikacji przez Zespół Centralny Jury Komitetu Głównego Olimpiady. Po weryfikacji ogłoszono oficjalne wyniki indywidualne i drużynowe w poszczególnych okręgach oraz listę 82 uczniów zakwalifikowanych na zawody centralne. Z naszego okręgu 8 najlepszych uczniów zdobyło już tytuł „Finalisty olimpiady” i zostało zakwalifikowanych na finał centralny, gdzie będą walczyli o tytuł „Laureata XXIX edycji Olimpiady W. i U.B. który w tej edycji olimpiady odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Zespole Szkół w Ostrzeszowie. Uczniowie ci już zdobyli tytuł i będą walczyć o tytuł „Laureata”.

 

Najlepszymi w zawodach okręgowych okazali się uczniowie:

  • z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli: Bartosz Kowalik (I m.) ; Michał Butryn (II m.); Kacper Guzik (V m); Bartłomiej Wójcik (VI m.)
  • z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego: Mariusz Babiarz (III m.)
  • z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie: Mateusz Moskal (IV m.) i Adrian Gądek (VII m.)
  • z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie: Tomasz Ojczyk (VIII m.)

 

Drużynowo zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli przed Zespołem Szkół nr 5 – Technikum nr 6 w Krośnie i Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. Dnia 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale B. I. Ś. I A. Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych z udziałem tych uczniów, ich nauczycieli, dyrektorów szkół, władz uczelni i wydziału, sponsorów i zaproszonych gości. Dla uczniów przeznaczone są cenne nagrody ufundowane przez sponsorów : Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Budowlane „BESTA” Sp. z o. o.; Przedsiębiorstwo „INŻYNIERIA RZESZÓW S.A.”; Przedsiębiorstwo „SOLBET KOLBUSZOWA S.A”; P.H.U. INTEGRAL Sp. z o.o. w Rzeszowie, oraz Komitet Główny Olimpiady.

 

bezNazwy2

 

 

o57

 

o92

o85