SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

II semestr 2015/2016

 • Rozpoczęcie drugiego semestru 25.01.2016 r.
 • Ferie zimowe 15-28 lutego 2016 r.
 • Ogólne zebranie Rady Pedagogicznej 04.03.2016 r.
 • Dyżury wychowawców klas dla rodziców 11.03.2016 r.
 • Rekolekcje 15-16.03.2016 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 24-29.03.2016 r.
 • Wywiadówka dla wszystkich klas 08.04.2016 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 25.04.2016 r.
 • Zakończenie zająć w klasach maturalnych 29.04.2016 r.
 • DNI OTWARTE SZKOŁY 28.04.2016 r.
 • Wywiadówka 03.06.2016 r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 17.06.2016 r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 20.06.2016 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna 21.06.2016 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24.06.2016 r.