mpwikW dniu 06.04.2016r, zostało podpisane porozumienie dotyczące patronatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nad klasami instalacyjnym: technik instalacji sanitarnych i monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

W ramach wspólnych celów, uczniowie ww. klas będą mogli uczestniczyć w zajęciach na terenie przedsiębiorstwa, odbywać praktyki zawodowe jak i korzystać z wyspecjalizowanych laboratoriów.  

scan1

 

Technik urządzeń sanitarnych może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych a także lokalizacją
i usuwaniem awarii. >>>>

>>>>
>>>>


Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. >>>>