RZESZÓW. Jedyna tego typu placówka na Podkarpaciu.

super nowosci 09.06W sobotę, 11 czerwca, o godz. 9 zostanie otwarte Muzeum Geodezyjne. Mieści się ono w internacie rzeszowskiego Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego. Dzięki niemu, aby obejrzeć m.in. pierwsze maszyny liczące, autografy: A-8 i Topocard, teodolity, kierownice topograficzne czy dawne mapy, nie trzeba już będzie jeździć do Opatowa.

- Ekspozycję podzieliliśmy na część geodezyjną, fotogrametryczną i kartograficzną – informuje Jerzy Moskal, nauczyciel przedmiotów informatyczno-geodezyjnych w rzeszowskim ZSKU, który jest inicjatorem powstania Muzeum Geodezyjnego. Pasjonaci odnajdą tu: teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, nanośniki, wszelakiego rodzaju łaty geodezyjne, łaty Balla, urządzenia fotogrametryczne (Autograf A-8 oraz Topocard, fototeodolit, przetworniki) do opracowywania stereopar zdjęć lotniczych (zdjęcie tego samego obiektu z lewej i prawej strony) i wiele innych oryginalnych kreślarskich urządzeń.

 

Muzeum Geodezyjne przy ZSKU będzie czynne od pon. do pt. w godz. 8 – 15. Jego organizatorowi marzy się powiększenie zbiorów, dlatego apeluje o użyczenie nowo powstałej placówce przedmiotów i pamiątek geodezyjnych.

Muzeum zostanie otwarte z okazji jubileuszu Technikum Geodezyjnego przy ul. Sucharskiego. W ciągu 30 lat wykształcono 948 absolwentów. W ZSKU uczą się jednak nie tylko adepci geodezji, ale i budownictwa, wojskowości oraz kolejnictwa.

- Zainteresowanym pracą na kolei w zbliżającym się roku szkolnym proponujemy naukę w zawodach technik: transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych i monter nawierzchni kolejowej – wylicza Bogdan Rączy, dyrektor ZSKU w Rzeszowie. Jak dodaje, kształci się tutaj nie tylko młodzież, ale i dorośli. – W naszej szkole wieczorowej można zdobyć wiedzę na poziomie gimnazjum lub liceum. System zaoczny umożliwia naukę w weekendy w liceum lub szkole policealnej w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik bhp, technik geodeta oraz technik eksploatacji portów i terminali. Natomiast w systemie kursowym można zdobyć kwalifikacje z zakresu budownictwa, mechaniki, gastronomii i kosmetologii.

Więcej informacji na temat jubileuszu można znaleźć na stronie internetowej www.tgrzeszow.za.pl, a oferty edukacyjnej na stronie http://www.zsku.rzeszow.pl.