logo kapitalInformujemy, że ZSKU w Rzeszowie weźmie udział w projekcie złożonym w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

TYTUŁ PROJEKTU:
„RZESZOWSKIE SZKOŁY OTWARTE NA RYNEK PRACY”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW TECHNIKUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (DOT. SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH)
W RAMACH PROJEKTU WYBRANI UCZNIOWIE
WEZMĄ UDZIAŁ W PŁATNYCH STAŻACH
KURSACH

OFERTA KURSÓW OBEJMUJE:

  • Auto CAD
  • Spawacz gazowy-spawacz w metodzie MAG-spawanie stali
  • Koparko – ładowarka
  • SEE electrical CAD
  • Spawacz TIG/MAG

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!!!!!!

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ DOPOSAŻONE PRACOWNIE NA KWOTĘ PONAD 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH. ZAKUPIONY ZOSTANIE MIĘDZY INNYMI GPS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM GEODEZYJNEGO. DO PROJEKTU ZREKRUTOWANI BĘDĄ UCZNIOWIE OSIĄGAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODANE ZOSTANĄ NA SPOTKANIU.
TERMIN SPOTKANIA ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
INFO. ANDŻELIKA PYTLOS