Jest mi niezmiernie miło przedstawić na stronie internetowej Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie mieszczącego się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego przy ul. Sucharskiego 4a biografię dwóch geodetów:

  • Leopolda Kleofasa PASZKOWSKIEGO (ojca) mierniczego przysięgłego – pracującego od 1910r do 1939r w ŁUCKU na kresach Wschodnich Polski,
  • inż. Zenona PASZKOWSKIEGO (syna) – od 1945r zamieszkałego w Polsce i wykonującego prace geodezyjne.

Chciałbym Państwu przybliżyć niezwykłe losy ojca i syna, podziękować Panu inż. Zenonowi Paszkowskiemu za udostępnienie przepięknej biografii ojca i własnej oraz za przekazanie wspaniałych pamiątek do naszego Muzeum Geodezyjnego w postaci bezcennych map oraz instrumentów pomiarowych świetnie zachowanych i utrzymanych przez syna do czasów współczesnych. Pan inż. Zenon Paszkowski przekazał ten sprzęt w formie darowizny naszemu Muzeum, aby zapoznać przyszłych adeptów zawodu geodezyjnego, w jaki sposób ich dziadkowie mierzyli, obliczali i rysowali mapy geodezyjne. Jeszcze raz składam ogromne podziękowanie Panu inż. Zenonowi Paszkowskiemu za przekazanie tak cennych „relikwii” ze swoich zbiorów naszemu Muzeum, któremu - podobnie jak i jego twórcy - przyświeca jeden cel: zostawić coś po sobie dla potomnych (młodych adeptów sztuki geodezyjnej) i szanować pracę geodetów na każdym etapie ich życia. Muszę nadmienić, że wszystkie materiały zostały opublikowane na stronie technikum geodezyjnego za wyłączną zgodą Pana inż. Zenona Paszkowskiego.

ZAPRASZAM do ciekawej lektury.

więcej http://www.tgrzeszow.za.pl/449.html

http://www.tgrzeszow.za.pl/449.html