22 grudnia 2016 roku w ZSKU odbyło się spotkanie organizacyjne dla klas drugich i trzecich technikum, dla których został przygotowany projekt.

W ramach projektu, przygotowanego przez Wyższą szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną, uczniowie  wezmą udział w warsztatach obejmujących między innymi:

  • ćwiczenia myślenia kombinacyjnego,
  • umiejętność analizy tekstu i logicznego myślenia,
  • nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów,
  • tworzenie skutecznego argumentowania,
  • poznanie technik koncentracji,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości.

Zajęcia odbędą się w naszej szkole, przeprowadzą je trenerzy WSI-E.

Informacje o projekcie-p. A. Pytlos s. 209, p. E. Przybylak s. 108.