20170515 1320125 maja br. w 82 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się kolejna już VII edycja turnieju musztry pododdziałów strzeleckich. Z tej okazji przed południem przy tablicy upamiętniającej Marszałka, kwiaty w imieniu władz wojewódzkich złożył Członek Zarządu Stanisław Kruczek. O godzinie 12 w kościele Świętego Krzyża, odprawiona została msza święta w intencji śp. Józefa Piłsudskiego. W uroczystości tej udział wzięli: kombatanci Armii Krajowej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, pododdziały Związku Strzeleckiego „Strzelec, poczty sztandarowe z rzeszowskich szkół, a także mieszkańcy Rzeszowa. tekst z >>>>>>

>>>>>>

20170515 142221

20170515 142658

20170515 142726

20170515 142724