Rozdanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego 30 czerwca 2017 r. (piątek)

od godz. 8:00 - 13.00, sala 29

abslown 2

Świadectwo dojrzałości będzie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej – obowiązuje pisemne upoważnienie (nie dotyczy rodziców absolwenta). W późniejszym terminie po odbiór dokumentów zapraszamy do sekretariatu szkoły.