20171209 123757Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie. Od września do grudnia 2017 r., kilka razy w soboty, chętni uczniowie z klas drugich technikum ZSKU brali udział w projekcie ,,MYŚL KRYTYCZNIE I FILOZOFICZNIE". Zajęcia prowadzone były przez pracowników Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Warsztaty szkoleniowe dla uczestników prowadzono w oparciu o podstawę programową z przedmiotu filozofia. W grupie dziesięcioosobowej dr Joanna Hałaj poprowadziła warsztaty z zakresu umiejętności argumentowania oraz z wykorzystania logiki w obszarze twórczego myślenia. Dr Przemysław Kolasa zaprezentował warsztaty z zakresu wykorzystania heurystyki w efektywnym uczeniu się, natomiast dr Sylwia Pelc warsztaty krytycznego myślenia i umiejętności argumentowania w sytuacji trudnej. Zajęcia zachęciły do krytycznego myślenia, budowania dobrej atmosfery w czasie burzliwych dyskusji ale przede wszystkim uświadomiły, że wiedza humanistyczna jest niezbędna w procesie poznawania siebie i budowania właściwych relacji międzyludzkich. Bardzo dziękujemy pomysłodawcom projektu i prowadzącym zajęcia.

20171209 123802

20171209 123810