"WYWIADÓWKA KLAS PROMOCYJNYCH"

1L, 2L1, 2L2, 1TG, 2TG, 2TB, 3TG, 3TB, 1w, 3t, 3w

24.04.2015r. godz. 16.00

16.00 – sala 301 wszyscy rodzice

  • wystąpienie dyrektora szkoły - B. Rączy
  • wystąpienie wicedyrektora - M.Dziedzic
  • pomoc pedagogiczna - L. Wroniak

16.30 – spotkanie w poszczególnych salach