PART 1513926020335W dniu 21.12.2017r. Dyrektor PKP Intercity S.A. Zakład Południe Zbigniew Gondek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Bogdan Rączy zawarli porozumienie o  współpracy. W ramach partnerstwa i długotrwałego współdziałania określono wspólne cele m.in.: promowanie kształcenia na kierunkach kolejowych, organizację praktycznej nauki zawodu oraz zajęć teoretycznych dla uczniów, przyjmowanie uczniów kierunków kolejowych na praktyki zawodowe. 

iccc

 

 

PART 1513926020335

PART 1513926086403

PART 1513926066253