wsie projekt1

NABÓR DO PROJEKTU „MYŚL KRYTYCZNIE I FILOZOFICZNIE”

Projekt jest skierowany do klas 2. I 3. Technikum w ZSKU w Rzeszowie. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej. Chętni są proszeni o odebranie formularzy i ich uzupełnienie do 9 stycznia 2018r.

 

 

Program zajęć

  1. Warsztaty z zakresu umiejętności argumentowania  (6 godzin)
  2. Warsztaty z zakresu  wykorzystania logiki  w obszarze twórczego myślenia (6 godzin)
  3. Warsztaty z zakresu wykorzystania heurystyki w efektywnym uczeniu się (15 godzin)
  4. Warsztaty  z zakresu  krytycznego myślenia (9 godzin)
  5. Warsztaty krytycznego myślenia i umiejętnego argumentowania w sytuacji trudnej i problemowej- warsztaty (6 godzin)
  6. Retoryka, argumentowanie i krytyczne myślenie w ujęciu współczesnej i klasycznej filozofii – warsztaty (6 godzin)

      Informacje- E. Przybylak