logo mon nooooowe.310x142W dniu 08.12.2017r została podpisana umowa miedzy Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Sławomira Frątczaka - Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa a Gminą Miastem Rzeszów - Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego reprezentowanego przez Bogdana Rączego Dyrektora Szkoły. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na rzecz szkoły oraz realizacji zadań związanych z realizacją przez Szkołę  programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa".  

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego dzięki otrzymanemu wsparciu finansowym w kwocie 26270,00zł od Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wkładzie własnym w kwocie 6567,50 zł dokonał zakupu pakietu wyposażenia dla klas mundurowych. Pakiet składa się z następujących elementów:

 1. kamizelka taktyczna - 30szt.,
 2. gumowa atrapa karabinka AK47 - 30szt.
 3. hełm stalowy - 30szt.,
 4. busola - 10 szt.,
 5. okulary ochronne - 30szt.,
 6. replika ASG z magazynkami w systemie AK - 8 szt.,
 7. łopatki piechoty - 30szt.,
 8. pokrowiec brezentowy na łopatki piechoty – 30szt.,
 9. komplet kpp + nosze medyczne płachtowe - 1szt.,
 10. opaski uciskowe medyczne - 30szt.,
 11. radiotelefony PMR – 4szt.,
 12. przybory do walki wręcz gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę – 10szt.,
 13. makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK) – 2szt