plk logo

 

W dniu 24 marca 2015r. Dyrektor ZSKU w Rzeszowie podpisał porozumienie z PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. o utworzeniu KLAS PATRONACKICH w zawodach KOLEJOWYCH .
 
PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. deklarują przyznanie stypendiów uczniom las patronackich od średniej ocen 3,5 w kwocie 300-500 złotych/miesięcznie (od 2-go semestru).


 Gwarantowana praca w PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. dla stypendystów.

KOLEJ REKLAMA