zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

W dniach 13-15.03.15 uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym X lo w Rzeszowie  i ZSL w Leżajsku zmagali się z trudnościami nie tylko pogodowymi ale również przeszkolenia  unitarnego .Obóz został zorganizowany w SP w Kopciach.  Nad profesjonalizmem szkolenia czuwali żołnierze instruktorzy z 21 daplot oraz organizatorzy – mgr Piotr Dobrzeniecki ZSKU Rzeszów oraz mgr Waldemar Tłuczek ZSL Leżajsk. Podczas trzydniowego zgrupowania młodzież poznawała i zgłębiała zagadnienia  ogólno wojskowe oraz relaksowała się podczas zajęć sportowych na Sali gimnastycznej. Obóz dostarczył wiele pozytywnych emocji i wrażeń.

 

img 1771  img 1824

Wyniki konkursu SOLAR SYSTEM
W konkursie organizowanym przez Edytę Marczak-Czaja pt.” SOLAR SYSTEM” (układ słoneczny) wzięły udział klasy I (1LO oraz 1TG). Uczniowie wykonali bardzo piękne prace, serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
1 miejsce – Adrian Boratyn, Michał Jeż
2 miejsce – Iwona Bocoń
3 miejsce – Patrycja Gunia
3 miejsce – Karolina Antos, Karolina Drozd, Sylwia Dembiczak

Nagrody i dyplomy w najbliższym czasie. Serdecznie Gratulujemy

 • 1
 • 2
 • 3.1
 • 3

rubik cube„Ciekawa lekcja”


      W dniu 9.04.2015r. klasy I TG i II TB uczestniczyły w zajęciach warsztatowych: „Trening pamięci i koncentracji uwagi”, prowadzonych przez mgr S. Mazur (WSIiZ). Młodzież podczas zajęć mogła poznać techniki i metody sprzyjające ćwiczeniu zapamiętywania, potrzebnego w codziennej nauce, jak       i przed egzaminem maturalnym.

Organizacja projektu: „Ciekawa lekcja” – L. Wroniak, M. Ząbczyk

Dbamy o piękno polskiej mowy i czytamy teksty ze zrozumieniem

   10.04.2015 roku w ramach obchodzonych DNI  KULTURY  SZKOŁY  w ZSKU odbyły się: Konkurs pięknego czytania ze zrozumieniem oraz konkurs językowy „Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”. Obie imprezy, których celem była dbałość o piękno mowy ojczystej, sprawne posługiwanie się językiem oraz zwiększenie wyrazistości i bogactwa słownictwa, nawiązywały w swej tematyce do obchodów Roku Jana Długosza.

 

plk logo

 

W dniu 24 marca 2015r. Dyrektor ZSKU w Rzeszowie podpisał porozumienie z PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. o utworzeniu KLAS PATRONACKICH w zawodach KOLEJOWYCH .
 
PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. deklarują przyznanie stypendiów uczniom las patronackich od średniej ocen 3,5 w kwocie 300-500 złotych/miesięcznie (od 2-go semestru).


 Gwarantowana praca w PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. dla stypendystów.

KOLEJ REKLAMA

"WYWIADÓWKA KLAS PROMOCYJNYCH"

1L, 2L1, 2L2, 1TG, 2TG, 2TB, 3TG, 3TB, 1w, 3t, 3w

24.04.2015r. godz. 16.00

16.00 – sala 301 wszyscy rodzice

 • wystąpienie dyrektora szkoły - B. Rączy
 • wystąpienie wicedyrektora - M.Dziedzic
 • pomoc pedagogiczna - L. Wroniak

16.30 – spotkanie w poszczególnych salach

olip budowW dniu 07 .03. 2015 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Uczestniczyło w nich 84 uczniów technikum budowlanego z 20 szkół ponadgimnazjalnych Polski Płd. - wschodniej.
Organizatorem zawodów od wielu lat jest ZSKU, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Komitet Okręgowy Olimpiady.

KOMUNIKAT dla ABSOLWENTÓW /luty 2015r/

SZANOWNI PAŃSTWO!
Jestem w trakcie wyszukiwania kontaktów do absolwentów TG na Facebooku. Jest to praca niełatwa, bo naszą szkołę ukończyło 871 uczniów. Do tej pory udało mi się nawiązać kontakt z około 500 osobami. Mam ogromną prośbę do Państwa o przekazanie informacji o uroczystości XXX-lecia naszego Technikum Koleżankom i Kolegom, którzy być może jeszcze o tym nie wiedzą. Rejestrację Państwa chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca 2015r, a samą uroczystość zorganizować w czerwcu 2016r. Sądzę, że zdają sobie Państwo sprawę, że przy dużej liczbie osób zgłaszających się jest to dla szkoły nie lada wyzwanie organizacyjne, logistyczne i finansowe.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

dnia 9.04.2015 r. od godz. 9:00 do 14:00

rece2Zapraszamy wszystkich uczniów a w szczególności gimnazjalistów klas trzecich i ich rodziców do odwiedzenia naszej szkoły. W tym czasie zostanie przybliżona oferta edukacyjna szkoły i zaprezentowana baza szkolna, a uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach przedmiotowych i zawodowych. Zostaną zaprezentowane prace i projekty naszych uczniów. Odwiedzający nas młodzi ludzie będą mogli porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami, którzy przybliżą im specyfikę poszczególnych kierunków. Skorzystać mogą z pomocy doradców zawodowych w celu określenia swych predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu.

Pedagog szkolny - szkoły młodzieżowe

pedagog

 mgr LILIANA WRONIAK

pokój: 107
godziny otwarcia: 8:30-13:00

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn, niepowodzeń szkolnych, diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
 • uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze, dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad rodzicom,

Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:

 • dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych
 • niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

Matura 2016r.

 

 1. Uczniowie XLO i Technikum nr 12 składają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 u wychowawców lub w sekretariacie odpowiednich szkół do 30 WRZEŚNIA 2015 r. (środa), druki do pobrania na stronie www.oke.krakow.pl  lub w sekretariatach szkoły.
 2. Absolwenci którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 oraz absolwenci technikum z lat 2005/2006-2014/2015 składają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego  w roku szkolnym 2015/2016 do macierzystej szkoły do 7 LUTEGO 2016r. Szczegółowe informacje na stronie www.oke.krakow.pl

 

 

linia

 

MATURA 2015

 

Konsultacje dla absolwentów szkół młodzieżowych !!!

Nie zdałeś egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu? Nie załamuj się!

Przyjdź na konsultacje do szkoły w dniach 20 – 21.08.2015r. od godz. 900-1200 .

Przez 3 godziny będą tu czekać nauczyciele, żeby Ci pomóc.

20.08.2015r. - j.angielski

21.08.2015r. - matematyka

21.08.2015r. - j.polski

Zapraszamy, wszystko w Twoich rękach!!!

 

 PRZYPOMINAMY EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY SIERPIEŃ 2015 odbędzie się:

25.08.2015r. godz. 9:00 - cześć pisemna

25.08.2015r. godz. 8:00 - cześć ustna

Do pobrania:
Pobierz plik (zal_L_18b_sierpień 2015.docx)zał.18b - LO stara formuła[Wniosek o egzamin poprawkowy sierpień 2015 - stara formuła - LO]17 kB
Pobierz plik (zal_L_18a_sierpień_2015.docx)zał.18a - LO nowa formuła[Wniosek o egzamin poprawkowy sierpień 2015 - nowa formuła LO]17 kB
Pobierz plik (Wewnetrzna-instrukcja-org-egzaminu-maturalnego-2015-1_ef3.doc)Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego 2015[Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego w roku szkolym 2015/2016]216 kB
Pobierz plik (EGZAMIN-MATURALNY-OD-2015-ROKU_517.doc)Egzamin od 2015[Egzamin maturalny od 2015r.]44 kB
Pobierz plik (20140703_Harmonogram_egzaminow_w_2015_r_462.pdf)Terminy egzaminu maturalnego[Aktualizacja z 2 grudnia 2014 r.]527 kB
Pobierz plik (kalendarium_dyrektora_mat_2015_a0a.pdf)Kalendarium Dyrektora Szkoły[Matura 2015]295 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu