VI Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej dla gimnazjalistów odbył się 21 lutego 2018r na

Politechnice Rzeszowskiej.