Zajęcia dodatkowe dla absolwentów szkół dla dorosłych !!!

 

Nie zdałeś egzaminu maturalnego z matematyki? Nie załamuj się!

 

Przyjdź na zajęcia dodatkowe do szkoły w dniach 17 – 21.08.2015r. od godz. 1600 .

Przez 3 godz. lekcyjne będą tu czekać nauczyciele matematyki, żeby Ci pomóc.

Zapraszamy, wszystko w Twoich rękach!!!