Semestralne egzaminy poprawkowe  odbędą się :

 

29.08.2015r./sobota/,  godz.900

j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki

(egzaminy  pisemne i ustne)

30.08.2015r./niedziela/, godz.900 pozostałe przedmioty (egzamin ustny)
30.08.2015r./niedziela/, godz.900

pracownia postępowania administracyjnego

(egzamin pisemny i ustny)