WYJŚCIE NA TRASĘ PODZIEMNĄ W RZESZOWIE

Samorząd Szkół Zaocznych

organizuje wyjście

na trasę podziemną w Rzeszowie

w dniu 24.10.2015 na godz. 13

Cena biletu dla słuchaczy Szkół Zaocznych - 5 zł

Skarbnicy semestrów proszeni są o zebranie pieniędzy i przekazanie ich wraz z listą chętnych do sekretariatu na zjeździe w dniach 09-11.10 2015 lub 23.10.2015. do godz. 17.30.