Zajęcia dodatkowe z matematyki i języka polskiego dla absolwentów szkół zaocznych

  1. 21.04.2016 -matematyka – godz.16.30 – sala 109
  2. 22.04.2016 – język polski – godz.15.00-16.30- sala 101
    matematyka – godz.16.40-19.10 – sala 109
  3. 3.04.2016 – język polski – godz.11.00-14.40 – sala 101
    matematyka 14.40-16.10 –sala 109