TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ZAOCZNYCH
SEMESTR  JESIENNY  r. szk.  2016/2017

  • 9 - 11.09.2016
  • 23 - 25.09.2016
  • 7 - 9.10.2016
  • 21 - 23.10.2016
  • 4 - 6.11.2016
  • 18 - 20.11.2016
  • 25 - 27.11.2016
  • 2 - 4.12.2016

Egzaminy pisemne:  9 – 11.12.2016
Egzaminy ustne: 7 – 8.01.17, 13 – 15.01.17
Ze względów organizacyjnych przewidywane są również zajęcia w terminach innych niż podane – zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć dla każdego semestru.