Zajęcia dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w szkołach zaocznych rozpoczynają się w dniu 08.09.2017r.   o godz. 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie zamieszczony w zakładce ROZKŁAD ZAJĘĆ