Do pobrania:
Pobierz plik (Dlaczego warto czytać książki.pdf)Dlaczego warto czytać książki[biblioteka]428 kB
Pobierz plik (resman_Dostep-do-systemu.pdf)Instrukcja dostępu do e-dziennika.pdf[e-dziennik]715 kB

liniaa

13112012 1427 2 2

"WYWIADÓWKA"

spotkanie Rodziców z wychowawcami

w dniu 24 listopada 2017r. godz.1600

 serdecznie zapraszamy

 

 

wyw

 

 

 

 liniaa

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umberto Eco)

Biblioteka Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie dzięki dotacji otrzymanej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzbogaciła się o wiele nowości wydawniczych. Przy sporządzaniu listy książek uwzględniono potrzeby i zainteresowania uczniów. Zachęcajmy młodzież do sięgania po dobrą literaturę i do korzystania z naszego księgozbioru, ponieważ …

                         ”Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (Wisława Szymborska)

 Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00, w soboty i niedziele 8.00 – 13.00.

Dlaczego warto czytać książki?

Serdecznie zapraszamy!

liniaa

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

co rodzic powinien wiedziec

 

liniaa

ogłoszenie dla rodzicaW celu uzyskania lub przywrócenia dostępu do dziennika elektronicznego należy:

    Wejść na stronę www.portal.resman.pl i kliknąć link do dziennika elektronicznego. Następnie – „Przywracanie dostępu”.
    W wyświetlonym oknie w polu edycyjnym wpisać adres e-mail oraz zaznaczyć pole wyboru „Nie jestem robotem”. Mechanizm bezpieczeństwa może poprosić o zaznaczenie obrazków. Jeśli zestaw znaków na obrazku jest nieczytelny, można wygenerować następny obrazek. Następnie kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.
    Po kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”, jeśli wpisano poprawne znaki, na podany  adres e-mail zostanie wysłana informacja.
    Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej, powinna tam być wiadomość od ResMana z tematem „Aktywacja konta/przypomnienie hasła”. Jesli wiadomości nie ma to poczekać chwilę i odświeżyć listę wiadomości. W przeciwnym razie sprawdzić zakładkę spam, bo wiadomość mogła zostać wysłana właśnie tam. Przeczytać wiadomość, zapisać login (3 litery imienia 4 litery nazwiska i cyfry) i kliknąć link aktywacyjny podany w treści, aby nadać hasło.
    Wprowadzić hasło, którego będzie można używać logując się do e-dziennika i zapisać w bezpiecznym miejscu. Hasła i loginu nie udostępniać nikomu! Uczniom także.
    W oknie „Aktywacja konta” ponownie zaznaczyć pole wyboru „Nie jestem robotem”. Mechanizm bezpieczeństwa może poprosić o zaznaczenie obrazków.
    Po wpisaniu takiego samego hasła w obu polach, kliknąć przycisk „Ustaw nowe hasło”.
    Po kliknięciu „Ustaw nowe hasło”, wyświetli się informacja, że hasło użytkownika zostało zmienione.
    Od tego czasu wchodząc na stronę www.portal.resman.pl można się logować do dziennika elektronicznego podając login i hasło.

    e dziennikJeśli Rodzic posiada więcej niż jedno dziecko w tej samej szkole/różnych szkołach pracujących z dziennikiem firmy Vulcan wymagane jest podanie takich samych danych we wszystkich szkołach tj. imię, nazwisko, e-mail, pesel – dla rodziców, którzy nie podadzą numeru pesel zostanie zastosowane inne rozwiązanie.
    Jeśli nauczyciel posiada dziecko/dzieci w innej szkole, aby móc się zalogować do dziennika dziecka musi podać identyczne dane jak w przypadku logowania się do szkoły w której pracuje (imię, nazwisko, mail, pesel); w innym przypadku nie będzie miał dostępu do E-Dziennika dziecka, w tym celu należy udać się do sekretariatu/wychowawcy w celu poprawienia danych.
    Jeśli pracownik administracyjny posiada dziecko/dzieci w innej szkole, aby móc się zalogować do dziennika dziecka musi podać identyczne dane jak w przypadku logowania się do aplikacji VEdukacja (imię, nazwisko, mail, pesel); w innym przypadku nie będzie miał dostępu do E-Dziennika dziecka, w tym celu należy udać się do sekretariatu/wychowawcy w celu poprawienia danych.

liniaa

Dokumenty związane z działalnością szkoły:

  • STATUT SZKOŁY
  • WEWNĄTRZSZKOLNY SYTEM OCENIANIA
  • REGULAMINY SZKOLNE

są do wglądu w bibliotece szkolnej.

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA z poszczególnych przedmiotów są dostępne w bibliotece szkolnej a także u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.

liniaa