Rączy Bogdan Dyrektor ZSKU
Sochacka Dorota Z-ca Dyrektora - przedmioty zawodowe
Barłowski Robert - geografia
Bazylko-Baran Agata - podstawy przedsiębiorczości
Broszkiewicz Agata - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Chłopik Anna - matematyka
Janik Aneta - fizyka
Kaczor Ewa - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kordas Sylwia - biologia
Łukasz Leon - przedmioty zawodowe
Łyszczarz Anna - chemia
Miąsik Jan - przedmioty zawodowe mechaniczne
Miąsik Mateusz - przedmioty zawodowe
Moskal Jerzy - przedmioty zawodowe
Orszulak Elżbieta - język polski
Panicz Elżbieta - przedmioty zawodowe
Partyka-Czop Ewa - matematyka, informatyka
Popek Marta - matematyka
Potera-Barłowska Agnieszka - język niemiecki, język rosyjski
Półtorak Elżbieta - technologia żywności
Sagan Izabela - język angielski
Sagan Krystyna - język angielski
Stanek Elżbieta - wiedza o społeczeństwie
Szanter Radosław - język polski
Wikiera Paweł - historia