Rączy Bogdan Dyrektor ZSKU
Sochacka Dorota Z-ca Dyrektora - przedmioty zawodowe
Barłowski Robert - geografia
Bazylko-Baran Agata - podstawy przedsiębiorczości
Broszkiewicz Agata - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Chłopik Anna - matematyka
Janik Aneta - fizyka
Kaczor Ewa - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kordas Sylwia - biologia
Łyszczarz Anna - chemia
Łyszczarz Andrzej - przedmioty zawodowe, informatyka
Orszulak Elżbieta - język polski
Panicz Elżbieta - przedmioty zawodowe
Sagan Izabela - język angielski
Sagan Krystyna - język angielski
Szanter Radosław - język polski
Adler Dorota - historia
Kot Piotr - historia, wos
Styka Marek - historia
Lewicka Agnieszka - język polski