KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
ZASTĘPUJĄCE TECHNIKA I TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE
DLA DOROSŁYCH

 

KURSY SĄ BEZPŁATNE

 

TRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


w następujących zawodach i  kwalifikacjach

 

bud4

 

 

BUDOWLANO-SANITARNE

kel2

 

 

GASTRONOMICZNE 

 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  - technik urządzeń sanitarnych -
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  - technik budownictwa -
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  - technik budownictwa -
 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
  - kucharz -
 • T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
  - kelner -
 • T.10. Organizacja usług gastronomicznych
  - kelner -

mech

SAMOCHODOWE

paz1

 

 

KOSMETYCZNE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  - mechanik pojazdów samochodowych -
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  - elektromechanik pojazdów samochodowych -
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  - technik pojazdów samochodowych -
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  - technik usług kosmetycznych -

ele1

 

ELEKTRYCZNE

 
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  - elektryk -
PODANIE >>>>

 

 

linia

 

zawodyNowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych - Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy-  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

 • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nauka na kursach odbywa się w systemie zaocznym, wieczorowym lub stacjonarnym. Czas trwania kursów kwalifikacyjnych zależy od programu nauczania.

W celu wzięcia udziału w kursie i uzyskania zaświadczania o ukończeniu kursu oraz świadectwa z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

KURSY SĄ BEZPŁATNE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
 • wypełnione podanie (wniosek) o przyjęcie

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane w sekretariatach szkoły pok. nr 7 lub 12.

Informacja tel.: 17 748-12-06