Do zapłaty za :
Wyżywienie
Wyżywienie dla uczniów SMS
Zakwaterowanie

 Opłaty

Płatności proszę dokonywać najwcześniej pierwszego dnia nowego miesiąca (proszę NIE wpłacać w sierpniu za wrzesień)

Miesięczna opłata za internat wynosi 40 zł,
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11 zł.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dokonuje się przelewem.

Za zakwaterowanie w internacie wpłaty kierujemy na konto: 84 1020 4391 0000 6302 0144 9123
Za wyżywienie wpłaty kierujemy na konto: 89 1020 4391 0000 6102 0144 9131

Wszyscy wychowankowie zameldowani są w internacie na pobyt czasowy.

Istnieje możliwość korzystania z porad lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów w ZOZ MSWiA przy ul. Krakowskiej 16, na zasadach ustalonych przez NFZ.