Czytając, przeglądając, rejestrując oraz logując się, czy używając w jakikolwiek inny sposób Serwisu zsku.rzeszow.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to zwykle adres e-mail. W przypadku rejestracji w Serwisie będziesz proszony o podanie większej ilości danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości i informacji osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i działalności statutowej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Linki do innych stron

Serwis może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

Prawa autorskie

Copyright 2015 ZSKU w Rzeszowie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu bez uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
Elementy graficzne, w szczególności: logo ZSKU, prezentowane w serwisach internetowych Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego nie nadają się do wykorzystywania. W celu uzyskania odpowiednich materiałów należy zwrócić się do odpowiednich organów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.
Wszystkie adresy pocztowe zawarte w serwisie internetowym będących własnością Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.
Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.
Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.

 

linia 3

 

Klauzula informacyjna ogólna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
  2. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharkiego 4, 35-255 mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon:17 748 12 00.
  3. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych zostanie w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku powołany inspektor ochrony danych. Do tego czasu wszelkich informacji udzielał będzie administrator danych osobowych wskazany w pkt 1.
  4. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych.
  5. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  9. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

linia 3

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie w zakładce Kontakt.