RC -18/07/2016                                                                                                                        Rzeszów; 13.07.2016r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 13.07.2016r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn; Montaż stolarki drzwiowej na korytarzach I,II,III piętra w budynku Internatu.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę nr I ROSE Firma Handlowa Tomasz Leszczak 38-100 Strzyżów, ul. Bieszczadzka 16a cena brutto 28 551,25 zł., gwarancja 5 lat.

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania zamawiającego.