Unieważnienie postępowania

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie unieważnia postępowanie w formie zapytania ofertowego pn. Wyposażenie pracowni Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Postępowanie unieważnia się ponieważ, w opisie przedmiotu zamówienia źle opisano niektóre parametry techniczne.