Unieważnienie postępowania


Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. Wyposażenie pracowni  technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, ponieważ w postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę na sfinansowanie zamówienia.

Rzeszów: 27.09.2016r.