Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

 Rzeszów, dnia 07.10.2016r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                    

                                                      

 

                                                                                             nazwa i adres wykonawcy        

I. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

II. Przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

III. Wymagania dotyczące:

ELEKTRYKA

 1. Silnik elektryczny prądu stałego   P= 500W, 220V DC,   - 1 szt.
 2. Silnik elektryczny jednofazowy P= 550W, 220V   - 1 szt.
 3. Autotransformator trójfazowy Uf = 0-400 V, I max 10 A w obudowie - 1 szt.
 4. Autotransformator jednofazowy o zakresie Uf = 0-250 V Imax=5 A w obudowie- 1 szt.
 5. Transformator jednofazowy separacyjny o zakresie: napięcie wejściowe 110-500 V, napięcie wyjściowe 6-500 V (25-63 VA), 12-500 V (100-630 VA), 24-500 V (800-1200 VA) – 1 szt.
 6. Wyłącznik różnicowo-prądowy In =40A, Ir=0,03A, Un=3x380V – 3 szt.

ELEKTRONIKA I MIERNICTWO

 1. Generator przebiegów w zakresie Uout = 0-10V, ƒ = 0-20 MHz, 0-20 MHz sinusoidalnych, prostokątnych, i piłokształtnych o regulowanych parametrach: częstotliwości, amplitudy, symetrii kształtu i składowej stałej 0-20 MHz– 2 szt.
 2. Przesuwnik fazowy Iwyj=5A, Uout=3x220V, ϕ= 0-360° - 1 szt.
 3. Układy prostownicze: w układzie Greatz᾿a, dwudiodowy, prostownik trójfazowy – 3 szt.
 4. Stabilizator napięcia 230V, 1500VA – 1 szt.
 5. Tranzystor - 3 szt.(np. BD243C, BC547, BF258, 2N3055 – lub podobne)
 6. Zestaw kabli połączeniowych – ( kpl- (0,5m,1m,1,5m) każdy po x 5 sztuk) zakończone końcówkami CU widełki – 3 kpl.
 7. Rezystory 5 dekadowy o zakresie 1 Ω - 100 kΩ, I max 1 A – 3 szt.
 8. Kondensatory - kondensator dekadowy 4 dekady o zakresie 10 x (100 pF - 100 nF), 10 x (1 nF – 1 mF), 10 x (10 nF – 10 mF), 10 x (100 nF – 100 mF) – 2 szt.
 9. Cewki indukcyjne – indukcyjność dekadowa 4 dekady o zakresie 10 x
  (1 mH-1 mH, 10 x (10 mH -10 mH), 10 x (100 mH -100 mH, 10 x (1 mH – 1 H), - 2 szt.
 10. Diody – (diody prostownicze 5A, LED , Zenera ) – 30 szt.
 11. Oscyloskop dwukanałowy 2x30MHz, wyświetlacz 8 cali 800x600, menu PL, 10v/dz, interfejsy USB – 2 szt.
 12. Multimetr cyfrowy z automatycznym przełączeniem zakresów: napięcie prądu stałego i przemiennego 400mV-750 VAC/ 1000VDC, natężenie prądu stałego i przemiennego – 400uA-10 A, pojemność 40nF – 4000 µF, rezystancja – 40 Ω - 40 MΩ-, wyposażony w wykrywacz napięcia NCV IEC 61010-1, CAT. III 1000V and CAT.IV 600V – 6 szt
 13. Omomierz
 14. Mostek do pomiaru rezystancji, indukcyjności, pojemności – RLC 0-20MΩ 0,02-2Hz, 20nF-20µF – 1 szt.
 15. Miernik częstotliwości i współczynnika mocy - ƒ=0-25 kHz, cosφ=0-1- 1 szt.
 16. Obrotomierz – tachometr pomiar metodą kontaktową i bezkontaktową n=0-10000 obr/min – 1 szt.
 17. Licznik energii elektrycznej - I max=6 (25 A) 230 V – 1 szt.
 18. Miernik wykonujący pomiary rezystancji izolacji napięciem 50, 100, 250, 500, 1000 lub 2500 V, pomiary rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3, 4 i 5 żyłowych, - 1szt.
 19. Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD, pomiar rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika – 1szt.
 20. Miernikrezystancji uziemień dokonujący pomiaru metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych, rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów, rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych), rezystywności gruntu, metodą Wennera, ciągłości połączeń wyrównawczych – 1szt.
 21. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych dokonujący pomiaru: zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B, wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych In =10, 30, 100, 300, 500 mA, prądu wyzwalania wyłącznika IA i pomiar czasu zadziałania wyłącznika tA przy prądach 0,5In, 1In, 2In, 5In – 1 szt.
 22. Induktometr – urządzenie do kontroli rezonansów SHP - induktometr przystosowany do prędkości 0 ÷ 160 km/h – 1 szt.

NARZĘDZIA

 1. Komplet wkrętaków elektrycznych - zestaw 12 szt. wkrętaków ze stali chromowo-molibdenowej w uniwersalnych rozmiarach, płaskie (7 szt.) i krzyżowe (5 szt.), powłoka izolacyjna posiadająca atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy – 1 kpl..
 2. Szczypce płaskie izolowane - szczypce płaskie, wydłużone, rękojeści izolowane powłoką izolacyjną posiadające atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy, długość 150 -250 mm – 3 szt.
 3. Nóż monterski - szczypce płaskie, wydłużone, rękojeści izolowane powłoką izolacyjną posiadające atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy, długość 150 -250 mm,- 3 szt.
 4. Ściągacz do zdejmowania izolacji wykonanych z tworzywa z kabli i przewodów okrągłych jedno- lub wielożyłowych o średnicy od 2,5 do 25 mm; rękojeści izolowane powłoką izolacyjną posiadające atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy- 1 szt.
 5. Lutownica transformatorowa z regulacją mocy od 50 do 250 W i wymiennymi grotami o długościach 50, 100, 125 mm – 3 szt.
 6. Klucze izolowane - zestaw kluczy izolowanych, płaskich i oczkowych o wymiarach: 8,   10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 27 – 1 szt.
 7. Szczypce uniwersalne izolowane ; rękojeści izolowane powłoką izolacyjną posiadające atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy, długość 150 -250 mm – 1 szt.
 8. Szczypce do przecinania przewodów o średnicy do 4 mm; rękojeści izolowane powłoką izolacyjną posiadające atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy; długość 150 -350 mm – 1 szt.
 9. Młotki ślusarskie o wadze 200G, 1000G, 1500G, trzonek z drewna lakierowany, główka odkuwana i hartowana indukcyjnie, mocowanie główki klinem – 1 szt.
 10. Klucz francuski – Dowolony np. (z możliwością regulacji od M8-M19) – 1 szt.
 11. Wybijak – o średnicy 10mm lub dowolny – 1 szt.
 12. Przecinak   0,5 kg – 1 szt.
 13. Wkrętaki elektryczne – zestaw 12 szt. wkrętaków ze stali chromowo-molibdenowej w uniwersalnych rozmiarach: płaskie (7 szt.) i krzyżowe (5 szt.); powłoka izolacyjna posiada atest do 1000 V bezpieczeństwa pracy- 1 kpl.
 14. Zestaw szczelinomierzy – listkowy, min. 30 płytek prostych, zakres płytek: 0,01 ÷ 2,0 mm, długość: 150 mm - 1 kpl.
 15. Suwmiarka noniuszowa przytorowa, zakres pomiarowy 0-500 mm, posiadająca dwie pary szczęk do pomiarów zewnętrznych i do pomiarów wewnętrznych oraz głębokościomierz do pomiarów głębokości i wymiarów mieszanych, wyposażona w śrubę zaciskową ustalającą położenie przesuwnej szczęki oraz podziałkę centymetrową i calową, dokładność pomiaru do 0,05 mm, wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt.
 16. Klucz dynamometryczny -, zakres pracy 30-300 Nm z dokładnością min. 5%, końcówka grzechotki min. 1/2", z zestawem końcówek płaskich: 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm - 1 szt.

- terminu wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są                                                                                                                           cena (C) – waga kryterium 90%                                                                                                                           okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 24m. do max. 120 m).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów                           tj. max 100. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą                                 Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10                                                                              gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie                                                                         ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku)                                                                                    Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach                           Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty                                                                                          G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w miesiącach)- nie dłuższy niż 120m.                                                                                                                                            Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- warunków gwarancji min 24m.

- otwarcie nastąpi: w dniu 14.10.2016r. o godz. 12:15 w gabinecie dyrektora ZSKU.

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Maciej Dziedzic 784 460 997,                                                 e Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- innych warunków realizacji zamówienia: narzędzia wykonane zgodnie z normą PN-EN6090; wykonawca dołączy do treści oferty wykaz narzędzi oraz z ceny za 1 szt. , kpl. oraz wartość brutto oferowanych urządzeń/narzędzi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                    ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 14.10.2016r. do godz. 12:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ;Wyposażenie pracowni Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

 

                                                                               ………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

ELEKTRYKA

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość   brutto…………………………………………………………..

 

ELEKTRONIKA I MIERNICTWO

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość   brutto…………………………………………………………..

NARZĘDZIA

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość   brutto…………………………………………………………..

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO ……………………………………

PODATEK VAT…………………………………………………………………

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO…………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- warunki gwarancji……………………………………………………………………………………………………………

- innych warunków realizacji zamówienia………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               …………………………………………………                                                                                                                                                                                           Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej


Załącznik nr 4 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

UMOWA nr

zawarta w dniu …………………………… r. w Rzeszowie pomiędzy

Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego z siedzibą 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4

NIP 813-10-21-900

- reprezentowanym przez

mgr Bogdana Rączy – Dyrektora ZSKU

zwanym zamawiającym

a,

…………………………………………………………………………………………………………………zarejestrowanym

………………………….zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ……………….,

lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

…………………………………………………………………………………….. w …………………….., pod numerem ewidencyjnym ……………………*, NIP 813-27-16-716, REGON ………………….. – zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym

przez:

1. ………………………………………..

Zwanym wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania: dostawę wyposażenia pracowni Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, w ilości i parametrach technicznych określonych w zapytaniu ofertowym .

2. Wykaz narzędzi zawierający cenę oraz treść oferty zapytania ofertowego i stanowi załącznik do umowy.

3. Zakup, dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu umowy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

5. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§ 2

Miejscem właściwym do wykonania zamówienia są pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoły

§ 3

1. Dostawa wraz z wniesieniem zostanie wykonana przez Wykonawcę u Zamawiającego.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, atesty higieniczne, deklaracje zgodności.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia wynagrodzenie netto:

w kwocie ………………… (słownie: ……………………………………………………………………… )

brutto:

w kwocie ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………..) zł

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ………………………...

§ 5

1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

2. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych po dostawie.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy……………. miesięcy.

3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy

potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego

niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu urządzenia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy za

każdy dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego

na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający jak i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne.

4. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez

innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy

wykonanej przez innego Wykonawcę;

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.

4. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:

1) zmianą organizacyjno prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,

2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym za cenę określoną w ofercie i umowie.

3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia

i niemożliwych do zapobieżenia.

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Spory zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                           Wykonawca: