RC -25/10/2016                                                                                                            Rzeszów; 14.10.2016r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 14.10.2016r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn; Wyposażenie pracowni Technik automatyk sterownia ruchem kolejowym.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę nr II MERAZMET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-2013 Poznań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cena brutto 71 167,80 zł., gwarancja 24m., oferta otrzymała 96,67 pkt.

Pozostałe oferty złożone w postepowaniu:

DUMAGRAM Elżbieta Duma 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 110/4

Cena brutto 102 766,50 zł., gwarancji 36 m., oferta otrzymała 72,33pkt.