RC -41/12/2016                                                                                   Rzeszów; 22.12.2016r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 22.12.2016r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn. Ochrona fizyczna obiektu i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej oraz monitorowanie sygnału alarmu budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.     ul. Sokoła 14, 39-400 Tarnobrzeg   cena brutto 42 741,27zł.

Oferty złożone w postępowaniu:

Oznaczona nr 1                                                                                                                                                         FORMACJA EU Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    

cena brutto 77 121,00zł.

ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze

Oznaczona nr 2

P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o.o.

ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa

cena brutto 47 774,43zł

Oznaczona nr 3

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp. komandytowa                                                                                                                  ul. Dzielna 11, 26-600 Radom    cena brutto 49 641,57zł.

Oznaczona nr 4

WOLF SŁUZBA OCHRONY Sp. z o.o.       

pl. Orląt Lwowskich 2, 53-605 Wrocław  cena brutto 65 505,00zł.

Oznaczona nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowe RAMZES Paweł Malicki 

Bukowa Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin 

cena brutto 46 695,00zł.

Oznaczona nr 7                                                                                                                                                   Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług 

Detektywistycznych SECURITY OFFICE     

ul. Księdza Jałowego 29, 35-010 Rzeszów

cena brutto 69 652,44zł.