Rc-1/01/2017                                                                                                               Rzeszów: 18.01.2017r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 18.01.2017r.w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn. Dostawa środków czystości na 2017r.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę nr II ANIA Sp. z o.o. 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Józefa Sondeja 13 za cenę 29 909,96 brutto.

Oferty złożone w postepowaniu:

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 26

Oddz. w Rzeszowie

36-002 Jasionka 587         cena brutto 35 866,41

FREGA

FREJOWSKI, GARBOL Sp. J

25-670 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 172       cena brutto 31 143,67