RC -4/01/2017                                                                                   Rzeszów; 26.01.2017r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 26.01.2017r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn; Dostawa materiałów biurowychna 2017.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę

Hurt Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna   

ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

za cenę brutto 4 359,10 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Oferty złożone w postępowaniu:

RESGRAPH Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                 ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów             za cenę brutto 4 652, 43 zł.

F.H.U. KALLA Jakub Trześniowski   

35-210 Rzeszów, ul. Warszawska 67 B                  za cenę brutto 5 478,99 zł.

Biuro Plus Krosno Sp. z o.o.    

ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno                                  za cenę brutto 6 178,79 zł.