RC -5/01/2017                                                                                   Rzeszów; 26.01.2017r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 26.01.2017r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn; Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery/tusze na 2017.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę:

RESGRAPH Sp. z o.o.  

ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów 

za cenę brutto 4 992,14 zł.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Oferty złożone w postępowaniu:

Firma Handlowo Usługowa Horyzont   

Łukasz Ryś 36-007 Krasne 812 A.  

za cenę brutto 5 301,30 zł.

Kserotex Andrzej Król

ul. Kwiatkowskiego 139/3, 35-311 Rzeszów  

za cenę brutto 5 387,40 zł.

ESSOS          

35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 15   

za cenę brutto 6 287,76 zł.

F.H.U. KALLA Jakub Trześniowski

35-210 Rzeszów, ul. Warszawska 67 B 

za cenę brutto 7 254,54 zł.        

FUH Pro NET Przemysław Kulig 

ul. Iwaszkiewicza 6/1, 39-100 Ropczyce 

za cenę brutto 7 318, 50 zł.