Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 12.05.2017r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do Pracowni Technik Transportu Kolejowego.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1

Paweł Okrzesik

32-650 Kęty ul. Jana Kantego 11G

Cena brutto 31 200,00 zł. i 24 miesiące gwarancji.

W postępowaniu złożono jedną ofertę.