Unieważnienie postępowania Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. Modernizacja- Wymiana stolarki drzwiowej na parterze w budynku internatu ZSKU w ramach przystosowania do przepisów p.poż., ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Rzeszów: 10.07.2017r