Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 31.07.2017r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Modernizacja- Wymiana stolarki drzwiowej na parterze w budynku internatu ZSKU w ramach przystosowania do przepisów p.poż.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1.                                                                                                                                                           

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak 38-100 Strzyżów, ul. Bieszczadzka 16A

za cenę 75 599,95zł. i 5 lat gwarancji.

W postepowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania zamawiającego.