Do pobrania:
Pobierz plik (zapytanie wyposażenie klas mundurowych(3).docx)zapytanie wyposażenie klas mundurowych[zapytanie ofertowe]13 kB

 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                    Rzeszów, dnia 8.11.2017r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                            nazwa i adres wykonawcy        

  1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

  1. Przedmiot zamówienia: Pakiet wyposażenia klas mundurowych w 2017r.

- kamizelka taktyczna szt. 30

- gumowa atrapa karabinka AK47 szt. 30

- hełm stalowy szt. 30

- busola (AK oprawa skórzana ) szt. 10

- okulary ochronne szt. 30

- replika ASG z magazynkami w systemie AK/ broń pneumatyczna z akcesoriami szt. 8

- łopatki piechoty szt. 30

- pokrowiec brezentowy do łopatki piechoty szt. 30

- komplet kpp (850) + nosze medyczne płachtowe (300) szt. 1

- opaski uciskowe medyczne szt. 30

- radiotelefony PMR (zestaw powyżej 15 km.) szt. 4

- przybory do walki wręcz gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę                       ( kpl. dla 10 osób) szt. 1

- makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AKMS) szt. 2

  1. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 30.11.2017r.

- opis kryteriów oceny ofert: cena 100%

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- otwarcie nastąpi: 14.11.2017. o godz.9:15

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Dobrzeniecki Piotr Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- innych warunków realizacji zamówienia: zamawiający informuje, że złożenie zamówienia uzależnione będzie od pozyskania środków finansowych.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 14.11.2017r.                                do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Pakiet wyposażenia klas mundurowych w 2017r.                                                   lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                              

 

 

………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy, siedziba ...................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

 

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto…………………………………………………………..

 

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej