Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 14.11.2017r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Pakiet wyposażenia klas mundurowych w 2017r.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną

nr 1. Mariusz Warzybok Siedliska 422, 36-042 Lubenia prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Sklep Komputerowy AMERYKA al. Piłsudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów.

za cenę 32 890,00 zł.

W postepowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania zamawiającego.