zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                 Rzeszów, dnia 11.12.2017 r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do stołówki szkolnej ZSKU
 2. Wymagania dotyczące:

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie towaru i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I. Ogólna ilość zamówienia może się zmieniać ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ilości żywionych w ciągu roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczone artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania HACCP. Pieczywo powinno być świeże i dostarczone codziennie . Pieczywo nie może być mrożone.

Artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. dotyczy załącznika nr II.

Dostawa pieczywa w godzinach 5.00-5.30

 

PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

   

1

Chleb krojony 0,7 kg.

szt.

5426

   

2

Bułka pszenna 100g.

szt.

6362

   

3

Bułka grahamka 100g.

Szt.

8000

   

4

Bułka z ziarnem 100g.

Szt.

4670

   

5

Sztangle 100g bez soli z dodatkiem kminku

szt.

5960

   

6

Chleb graham 500gmaka pszenna typ1850-60%,maka pszenna typ750,woda zakwas (woda, mąka żytnia typ750)drożdże ,sól

szt.

35

   

7

Chleb żytni razowy500g(mąka żytnia typ2000-90%,maka pszenna typ 750,woda serwatka (z mleka) zakwas (woda, mąka żytnia typ 720)drożdże, siemię lniane, sól, kminek

szt.

1759

   

8

Bułka tarta( z bułek)

Kg.

352

   

9

Bułka orkiszowa 100g

szt.

4985

   

10

Cheb żytnio-pszenny z mieszanką wieloziarnistą 500g, mąka żytnia typ720, mąka pszenna typ750, woda ,karpacka mieszanka wieloziarnista (płatki żytnie, płatki owsiane, siemię lniane, słonecznik, otręby żytnie, płatki sojowe, drożdże, sól

szt.

30

   

11

Bułka kajzerka 100g

szt.

4515

   

12

Drożdżówka z jabłek100g - 15g cukru w 100g gotowego produktu ,10g tłuszczu w 100g gotowego produktu do spożycia.

szt.

1984

   

13

Chleb na bazie pszenicy orkisz 400gmieszanka do produkcji pieczywa na bazie pszenicy orkisz (mąka z pełnego przemiału pszenicy orkisz ,płatki z pszenicy orkisz, suchy zakwas na bazie maki z pełnego przemiału orkisz, nasiona słonecznika, mąka żytnia, cukier, ziemniaki, sól, maślanka w proszku-z mąka)woda, mąka pszenna 750,maka żytnia 720 kwas (mąka żytnia 720woda) drożdże, sól

szt.

1430

   

14

Chleb mazurski z żurawiną 400g mąka żytnia typ720 mieszanka do produkcji chleba żytniego(częściowo prażona mąka żytnia , sól, mąka ze sodu żytniego, kwas –kwas cytrynowy)mąka pszenna 750, żurawina , drożdże, sól

szt.

940

   

15

Rogale 100g

Szt.

210

   

16

Chałka450g

Szt.

144

   

17

Pączki100g

Szt.

250

   

2) terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3) terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

4) kryteria oceny ofert: cena 100%                                                                                                                                                                                                                            - otwarcie nastąpi 18.12.2107r. o godz. 9:15

5) innych warunków realizacji zamówienia:

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 18.12.2017 r. do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do stołówki szkolnej ZSKU na 2018r.

                                                                  

                                                                                                                                                                 ………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                           Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                        Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Za

 

PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

L.p

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

Chleb krojony 0,7 kg.

szt.

5426

       

2

Bułka pszenna 100g.

szt.

6362

       

3

Bułka grahamka 100g.

Szt.

8000

       

4

Bułka z ziarnem 100g.

Szt.

4670

       

5

Sztangle 100g bez soli z dodatkiem kminku

szt.

5960

       

6

Chleb graham 500gmaka pszenna typ1850-60%,maka pszenna typ750,woda zakwas (woda, mąka żytnia typ750)drożdże ,sól

szt.

35

       

7

Chleb żytni razowy500g(mąka żytnia typ2000-90%,maka pszenna typ 750,woda serwatka (z mleka) zakwas (woda, mąka żytnia typ 720)drożdże, siemię lniane, sól, kminek

szt.

1759

       

8

Bułka tarta( z bułek)

Kg.

352

       

9

Bułka orkiszowa 100g

szt.

4985

       

10

Chleb żytnio-pszenny z mieszanką wieloziarnistą 500g, mąka żytnia typ720, mąka pszenna typ750, woda ,karpacka mieszanka wieloziarnista (płatki żytnie, płatki owsiane, siemię lniane, słonecznik, otręby żytnie, płatki sojowe, drożdże, sól

szt.

30

       

11

Bułka kajzerka 100g

szt.

4515

       

12

Drożdżówka z jabłek100g - 15g cukru w 100g gotowego produktu ,10g tłuszczu w 100g gotowego produktu do spożycia.

szt.

1984

       

13

Chleb na bazie pszenicy orkisz 400gmieszanka do produkcji pieczywa na bazie pszenicy orkisz (mąka z pełnego przemiału pszenicy orkisz ,płatki z pszenicy orkisz, suchy zakwas na bazie maki z pełnego przemiału orkisz, nasiona słonecznika, mąka żytnia, cukier, ziemniaki, sól, maślanka w proszku-z mąka)woda, mąka pszenna 750,maka żytnia 720 kwas (mąka żytnia 720woda) drożdże, sól

szt.

1430

       

14

Chleb mazurski z żurawiną 400g mąka żytnia typ720 mieszanka do produkcji chleba żytniego(częściowo prażona mąka żytnia , sól, mąka ze sodu żytniego, kwas –kwas cytrynowy)mąka pszenna 750, żurawina , drożdże, sól

szt.

940

       

15

Rogale 100g

Szt.

210

       

16

Chałka450g

Szt.

144

       

17

Pączki100g

Szt.

250

       
 

Wartość razem

           

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                           Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ……………………………………………………………………………………

                                                                                              Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:

Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą ul. Sucharskiego 4 ,   35-225 Rzeszów NIP 813-10-21-90 , REGON 690268018

reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą

 • 1
 1. Przedmiotem umowy jest dostaw:
 2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
 3. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać Polskim Normą.

4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia

5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.

 1. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.
 • 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
 2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
 3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
 4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
 5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów w całości lub części.
 6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.
 1. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.

8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym

zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.

 • 3

W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..

 • 4
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.10 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2018r., a zakończenie na dzień 31.12.2018r.
 • 5
 1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.

2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:

 1. a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
 2. b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca. MAJ 2018r .;
 3. c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.
 • 6
 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi

Netto ………………….

VAT…………………….

Wartość brutto…………………….

słownie: ……………………………

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej

umowy.

 1. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych zawiera oferta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 3. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

 • 7

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.

 1. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
 • 8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
 • 15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
 • 2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
 • 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 1. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

 • 9
  1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z             8 ust. 1 pkt. 3.
  2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt. 1.
 • 10

1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie póżniej niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.
 • 11

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

 • 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 • 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                                                WYKONAWCA

                                                                                                                                                                                                                            

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu