zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                          Rzeszów, dnia 11.12.2017r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU
 2. Wymagania dotyczące:

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie towaru i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I. Ogólna ilość zamówienia może się zmieniać ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ilości żywionych w ciągu roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczone artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania HACCP.

Artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. dotyczy załącznika nr II.

 

MIĘSO WĘDLINY

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

     

1.

Schab b/k

kg

650

     

2.

Mięso od szynki kulka

kg

850

     

3.

Szynka konserwowa wieprzowa w bloku

kg

613

     

4

Szynka gotowana w siatce

kg

410

     

5.

Szynka staropolska 80%mięsa

kg

440

     

6.

Polędwica sopocka

kg

410

     

7.

Szynka wiśniowa

kg

103

     

8.

Polędwica staropolska

kg

70

     

9.

Kabanosy drobiowe drobno rozdrobnione

kg

18

     

10.

Kornetki (kiełbaski małe)mięso wieprzowe 76%

kg

52

     

11

Kiełbasa głogowska

kg

50

     

12

Szynka rozmaryn 80% mięsa

kg

300

     

13

Szynka sarmacka

kg

171

     

14

Polędwica drobiowa

z piersi kurczaka

kg

20

     

15

Filet wędzony z indyka90% mięsa

kg

50

     

16

Szynka konserwowa drobiowa

kg

10

     

17

Kiełbasa drobiowa sucha

kg

15

     

18

Kiełbasa wiejska pieczona

kg

33

     

19

Kiełbasa półsucha z Fileta93% mięsa

kg

10

     

20

Kabanosy wieprzowe

kg

18

     

21

Polędwica góralska

kg

430

     

22

Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona -Lisówka sucha

kg

60

       

23

Wołowina

kg

10

       

24

Parowki z szynki 100% mięsa

kg

223

       

25

Boczek wędzony ekstra

kg

10,00

       

26

Kiełbasa kminkowa

kg

50

       

27

Schab b/k mięso ubijane

kg

100

       

28

Pasztet pieczony wieprzowy 90% mięsa

kg

20

       

29

Schabik wieprzowy

kg

40

       

30

Szynka Kmicica

kg

63

       

31

Kiełbasa podwawelska

kg

60

       

32

Kiełbasa zwyczajna

kg

50

       
                     

Wymagania  dla mięsa

2)klasa I, świeże,

 • czystość – mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione,
 • konsystencja – jędrna, elastyczna, odkształcająca się,
 • smak i zapach – swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy,
 • barwa – od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej,
 • mięso oznakowane przez lekarza weterynarii – zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych, nie pochodzących z knurów i loch.

Wymagania dla wędlin :

 • klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona,
 • niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych,
 • wędliny muszą być zapakowane w folię zgrzaną na obrzeżach w opakowaniach maksimum 2 kg, na opakowaniu ma być naklejona etykieta z datą produkcji
 • oraz terminem przydatności do spożycia
 • wędliny zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia
 • jeżeli z wędlin i mięsa będzie wydzielać się konsystencja nieznanego pochodzenia natychmiast będzie powiadomiony Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i poproszony o przebadanie tych wyrobów.

                 -   Dostawa do godz. 7:30

2) terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r,

3) terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

4) kryteria oceny ofert: cena 100% - otwarcie nastąpi: 18.12.2107

5) innych warunków realizacji zamówienia:

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do dnia 18.12.2017r. do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU na 2018r.

                                                                     

………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                   Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                    Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                     zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

za:

 

 

 

 

 

 

MIĘSO WĘDLINY

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

 

1.

Schab b/k

kg

650

         

2.

Mięso od szynki kulka

kg

850

         

3.

Szynka konserwowa wieprzowa w bloku

kg

613

         

4

Szynka gotowana w siatce

kg

410

         

5.

Szynka staropolska 80%mięsa

kg

440

         

6.

Polędwica sopocka

kg

410

         

7.

Szynka wiśniowa

kg

103

         

8.

Polędwica staropolska

kg

70

         

9.

Kabanosy drobiowe drobno rozdrobnione

kg

18

         

10.

Kornetki (kiełbaski małe)mięso wieprzowe 76%

kg

52

         

11

Kiełbasa głogowska

kg

50

         

12

Szynka rozmaryn 80% mięsa

kg

300

         

13

Szynka sarmacka

kg

171

         

14

Polędwica drobiowa

z piersi kurczaka

kg

20

         

15

Filet wędzony z indyka90% mięsa

kg

50

         

16

Szynka konserwowa drobiowa

kg

10

         

17

Kiełbasa drobiowa sucha

kg

15

         

18

Kiełbasa wiejska pieczona

kg

33

         

19

Kiełbasa półsucha z Fileta93% mięsa

kg

10

         

20

Kabanosy wieprzowe

kg

18

         

21

Polędwica góralska

kg

430

         

22

Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona -Lisówka sucha

kg

60

         

23

Wołowina

kg

10

       

24

Parowki z szynki 100% mięsa

kg

223

       

25

Boczek wędzony ekstra

kg

10

       

26

Kiełbasa kminkowa

kg

50

       

27

Schab b/k mięso ubijane

kg

100

       

28

Pasztet pieczony wieprzowy 90% mięsa

kg

20

       

29

Schabik wieprzowy

kg

40

       

30

Szynka Kmicica

kg

63

       

31

Kiełbasa podwawelska

kg

60

       

32

Kiełbasa zwyczajna

kg

50

       

Razem Wartość

 

   
                         

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                     - termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.                                                                   Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ……………………………………………………………………………………

                                                                                             Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:

Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą ul. Sucharskiego 4 ,   35-225 Rzeszów NIP 813-10-21-90 , REGON 690268018

reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą

 • 1
 1. Przedmiotem umowy jest dostaw:
 2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
 3. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać Polskim Normą.

4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia

5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.

 1. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.
 • 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
 2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
 3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
 4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
 5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów w całości lub części.
 6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.
 1. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.

8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym

zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.

 • 3

W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..

 • 4
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.10 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2018r., a zakończenie na dzień 31.12.2018r.
 • 5
 1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.

2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:

 1. a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
 2. b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca. MAJ 2018r .;
 3. c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.
 • 6
 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi

Netto ………………….

VAT…………………….

Wartość brutto…………………….

słownie: ……………………………

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej

umowy.

 1. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych zawiera oferta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 3. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

 • 7

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.

 1. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
 • 8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
 • 15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
 • 2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
 • 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 1. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

 • 9
  1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z             8 ust. 1 pkt. 3.
  2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt. 1.
 • 10

1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie póżniej niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.
 • 11

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

 • 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 • 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                                                WYKONAWCA

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                              

Do pobrania:
Pobierz plik (Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU.docx)Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU[zapytanie ofertowe]27 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu